ملاقات کننده


گفتگو درباره کاندوم – استفاده از کاندوم را ظرف 10 دقیقه بهتر کنید!

 

پیش از ملاقات، وقت رزرو کنید.


مدارس، انجمن ها و مانند آن


ما آموزش می دهیم و سخنرانی می کنیم.

 

ما راه حل های مناسب ویژه نیازهای شما می یابیم.

 

با ما تماس بگیرید!

 

 

 

 

 

 


اندازه های آلت تناسلی مرد

اندازه های آلت های تناسلی و اشکال آنها در بین مردها مختلف می باشند. پژوش های مختلف نشان می دهد که تقریبا یک آلت تناسلی مرد شق شده بین 15-13 سانتی متر می باشد. بیشتر مردها دارای یک آلت تناسلی می باشند که بین 22-9 سانتی متر می باشد. اندازه گیری از سمت بالای آلت تناسلی چسبیده به بدن و به طرف خارج تا سر آلت تناسلی زمانی که آن شق می باشد انجام می شود. تفاوت ها در اندازه بین آلت های تناسلی مختلف زمانی که آنها در حالت شقی نمی باشند بسیارمی باشد. این تفاوت ها در زمانی که آلت های تناسلی شق می شوند کمتر می شوند. آلت های تناسلی کوچک در زمان شق شدن بیشتر رشد می کنند و آلت های تناسلی بزرگ تر در حالت شق شدن کمتر رشد می کنند.


آیا شما تفکراتی یا سئوالاتی درباره اندازه آلت تناسلی خود دارید؟ شما می توانید با کمال میل با درمانگاه مردانه Järva با تلفن مشاورت یا بتوسط رزرو کردن یک وقت نزد مشاور این سئوالات را بیان کنید.


08-123 39 390

 


Rinkebysvängen 70 B, plan 3

163 74 Spånga