ملاقات کننده


گفتگو درباره کاندوم – استفاده از کاندوم را ظرف 10 دقیقه بهتر کنید!

 

پیش از ملاقات، وقت رزرو کنید.


مدارس، انجمن ها و مانند آن


ما آموزش می دهیم و سخنرانی می کنیم.

 

ما راه حل های مناسب ویژه نیازهای شما می یابیم.

 

با ما تماس بگیرید!

 

 

 

 

 

 


جلق زدن (استمناء)


جلق زدن یعنی اینکه شما خودتان را نوازش می کنید تا به لذت جنسی دست یابید. از اینرو می توان گفت که جلق زدن یعنی داشتن رابطه جنسی با خود است. جلق زدن چیزی است که به شما لذت می دهد و از اینرو یک امکان جنسی است نه یک مشکل جنسی. ممکن است برخی ها نگران باشند که آیا جلق زدن خطرناک باشد و با این ترتیب خودِ آن نگرانی تبدیل به یک مشکل می شود.

 

جلق زدن خطرناک نیست. شما از جلق زدن بیمار نمی شوید. جلق زدن هیچ گونه "عوارض جانبی" ندارد. گاهگاهی شنیده می شود که جلق زدن کار بدی است و ممکن است منجر به کاهش دید چشم ها شود و یا باعث برخی بیماری ها شود. این مطالب نادرست هستند.

 

برای بیشتر مردها این اندام تناسلی است که بیشترین لذت جنسی را نسبت به همه اندام های بدن می دهد، ولی شما می توانید هر کدام از اندام های بدنتان را که برایتان دلپذیر است، نوازش کنید.

 

اگر پرسش هائی درباره جلق زدن داشته باشید، می توانید با کمال میل با درمانگاه مردانه "یروا" تماس بگیرید.

 


08-123 39 390

 


Rinkebysvängen 70 B, plan 3

163 74 Spånga